Свет без отпадоци – амбициозен и храбар потег на компанијата Coca-Cola

Како светски лидер во производство на најпознатите пијалоци компанијата Coca-Cola меѓу првите компаните го препозна значењето на собирање и рециклирање на отпадот кои што се прави од амбалажата во кои се пакуваат пијалоците.

Coca-Cola во својата палете располага со производи кои се  100 проценти рециклирачки и постојано работат за зголемување на содржината за рециклирање и обновување во составот на новите пакувања.

Сепак, компанијата не застанува овде, да од неодамна ја потикна глобалната иницијатива „Свет без отпадоци“ која има за цел да воведе рециклирањен на лименки и шишиња во количини во кој што ги продава своите производи. Истовремено со овој план се обврзува дека ќе коисти најмалку 50 порценти од рециклираниот материјал. Идејата е без разлика од каде догаѓа, амбралажата има повеќе од еден живот.

На глобално ниво, така  компанијата започна и голем број на локални иницијативи за зголемување на стапките на рециклирање, Компанијата исто така активно работи на подигање на свеста кај потрошувачите за важноста на рециклирањето и придобивките од одржливото пакување.

 

 

- Реклама -