Националната поставка во Даут Пашин Амам

Во Даут Пашин Амам повторно е поставена Националната поставка која посетителите можат да ја видат секој ден од вторник до недела од 10 до 18 часот.

Денешната постојана поставка е оформена во 2001 година, како приказ на развојот на македонската ликовна уметност од 14 до 20 век. Оваа поставка практично претставува единствено место каде што може да се види развојот на ликовната уметност во Македонија, од средновековните икони до најнови дела од крајот на дваесетиот век.

- Реклама -