Вистината за ретардацијата на денешната поп култура

Некогашната поп култура значеше масовно произведена култура наменета за конзумација од страна на масите. Денешната поп култура е само куп дијареја што нé прави мизерни. На многу начини.

СПОДЕЛЕТЕ