Видео што топли

Врапче залепено за замрзната шипка. Во негова близина, човек, во секоја смисла на зборот.

СПОДЕЛЕТЕ