Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

365.com.mk | October 25, 2014

На врв

Најгоре

Нема коментари

Онлајн мапа на Скопје

Онлајн мапа на Скопје

mapaГеорги Станојевски успеал да направи мапа на Скопје врз основа на Google Maps, каде ги има внесено сите улици, позначајни објекти и правци на движење во градот. Сега може да давате инструкции и онлајн со едноставно праќање на линкот преку перманентна врска.  [SK map]