Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

365.com.mk | September 17, 2014

На врв

Најгоре

Нема коментари

Онлајн мапа на Скопје

Онлајн мапа на Скопје
Сподели:Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

mapaГеорги Станојевски успеал да направи мапа на Скопје врз основа на Google Maps, каде ги има внесено сите улици, позначајни објекти и правци на движење во градот. Сега може да давате инструкции и онлајн со едноставно праќање на линкот преку перманентна врска.  [SK map]