Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

365.com.mk | August 31, 2015

Scroll to top

Top

No Comments

Онлајн мапа на Скопје

Онлајн мапа на Скопје

mapaГеорги Станојевски успеал да направи мапа на Скопје врз основа на Google Maps, каде ги има внесено сите улици, позначајни објекти и правци на движење во градот. Сега може да давате инструкции и онлајн со едноставно праќање на линкот преку перманентна врска.  [SK map]